Program Powszechnej Nauki Pływania – 19-09-2016 r.

2015-03-17-5Dzisiaj  ruszyła  kolejna edycja  Programu Powszechnej Nauki Pływania realizowanego przez Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Projekt adresowany jest do dzieci z najmłodszych klas Szkół Podstawowych oraz najstarszych grup przedszkolnych z terenu Miasta Zamość  oraz z  terenu okolicznych gmin ościennych. Głównymi celami programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nauka pływania i doskonalenie nabytych umiejętności pływania przez dzieci.

Program realizowany przez Zamojskie TKKF prowadzony jest w dwóch edycjach wiosennej oraz  jesiennej. Dzieci z przedszkoli biorą udział w zajęciach oswajając się z wodą oraz nabierając umiejętności swobodnego poruszania się oraz przebywania w wodzie, dzieci z klas pierwszych korzystające z zajęć oswajają się w wodą oraz uczą podstawowych ruchów pływackich, natomiast dzieci z klas starszych Szkół Podstawowych  doskonalą  nabyte wcześniej umiejętności pływackie.

Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i podczas dojazdu sprawują nauczyciele z poszczególnych szkół, przedszkoli oraz rodzice dzieci uczestniczących w programie.

Założeniami programu jest nie tylko doskonalenie umiejętności pływania ale także oswajanie z wodą, nauka pływania, podnoszenie ogólnej wydolności organizmu oraz zapobieganie i korygowanie wad postawy u dzieci w wieku szkolnym.

Realizowany przez Zamojskie TKKF program przyczynia się ponadto do efektywnego wykorzystania lokalnego obiektu sportowego tj.  Krytej Pływalni OSiR.

Tak szeroko zakrojone działania projektowe nie mogłyby być realizowane gdyby nie dofinansowanie Programu Powszechnej Nauki Pływania przez Miasto Zamość oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, za co w imieniu dzieci oraz rodziców serdecznie dziękujemy!

2015-03-31-13

 

Partnerzy


Miasto Zamość


Powiat zamojski


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


www.lubelskie.pl


Ministerstwo Sportu i Turystyki


Czwartki lekkoatletyczne