Kurier Małopolskiego TKKF – Kwietna Mila

KwietnaMila  Szanowni Państwo!

w załączeniu przesyłam specjalne wydanie Kuriera Małopolskiego TKKF poświęconego    Sieciowym Mistrzostwom i Sztafecie Samorządowej Kwietnej Mili 2015 . Impreza zorganizowana była przez Ogniska TKKF, Zarządy Wojewódzkie i Zarząd Główny  TKKF w 18 Miastach Papieskich. Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF był głównym koordynatorem na szczeblu ogólnopolskim.  Zadanie finansowane było przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ze sportowym pozdrowieniem.

Karol Oleksy

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego

Małopolskiego TKKF

Pobierz Kurier Małopolskiego TKKF

Partnerzy


Miasto Zamość


Powiat zamojski


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


www.lubelskie.pl


Ministerstwo Sportu i Turystyki


Czwartki lekkoatletyczne