12 Miesięcy Aktywności Sportowej – Zarząd Główny TKKF

Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna w każdym wieku. U dzieci i młodzieży wpływa korzystnie na rozwój fizyczny, osobowościowy i społeczny. U osób dorosłych pozwala osiągnąć i utrzymywać wydolność psychofizyczną na poziomie genetycznie wyznaczonych granic możliwości oraz zapobiegać licznym chorobom, których patogeneza związana jest z „deficytem ruchu”. U osób starszych i niepełnosprawnych spowalnia procesy inwolucyjne, zapewnia większą zdolność do codziennego funkcjonowania, mobilność i niezależność, poprawiając ogólną jakość życia.

W ogólnopolskim programie „12 Miesięcy Aktywności Sportowej” rozbudzimy silną wewnętrzną motywację, która pozwoli na trwałe związać się ze sportem.

CELE PROGRAMU
Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu
Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych
Pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej
Mobilizacja podstawowych organów władzy społeczności lokalnej /gmina, powiat, miasto, dzielnica, do wskazania form rywalizacji sportowej z innym podmiotami na terenie całej Polski
Ukierunkowanie wybranej grupy uczestników zawodów do wzmożonego wysiłku aktywności w wielu dyscyplinach sportu dla wszystkich
Możliwość utrwalenia u młodzieży mody na uprawianie sportu
Możliwość uczestniczenia w programie całych rodzin- dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych, osób niezamożnych, wielodzietnych.

Rejestracji można dokonać na stronie Zarządu Głównego TKKF:

http://www.zgtkkf.pl/aktywny2016.html

aktywny16

Partnerzy


Miasto Zamość


Powiat zamojski


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


www.lubelskie.pl


Ministerstwo Sportu i Turystyki


Czwartki lekkoatletyczne